Duurzaamheid - Bijna Energie Neutraal!

Bij planconcept NN Kralingen zijn aspecten van duurzaamheid zowel op stedenbouwkundig als op bouwkundig niveau integraal en in onderlinge samenhang afgewogen. Hiermee hebben wij een samenhangend pakket van maatregelen gekozen, dat leidt tot integrale duurzaamheid: een plan met een hoge gebruikswaarde, gezondheid en toekomstwaarde met een laag energiegebruik en lage milieubelasting. Dit komt tot uitdrukking doordat alle woningen in het plan NN Kralingen gebruik maken van o.a. duurzame warmte, geen gasaansluiting, all-electric, zonnepanelen en hergebruik van regenwater.