officiële inschrijving

Door onderstaande gegevens volledig in te vullen kunt u zich inschrijven voor uw droomwoning!

 
1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver *
1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver
9. Voor- en achternaam van uw partner
9. Voor- en achternaam van uw partner
Wij werken in overeenstemming met de vigerende wetgeving c.q. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u ingevulde gegevens worden door ons ontvangen, verwerkt en (aan derden) verstrekt in het kader van, en gedurende de looptijd van, de verkoopprocedure van het project waarvoor u zich aanmeldt. Behalve met de bij het verkoopproces betrokken interne medewerkers van NBU worden uw gegevens uitsluitend gedeeld met de bij het project betrokken makelaars. *
 

 

Makelaars

Tom van Noord
Tel. 06 83 22 24 18
t.vannoord@tw3.nl 

 

Robert Langejan
Tel. 06 28 64 82 71
robert@langejan.com