Woonomgeving

 

Aan de Leendert Butterstraat wordt invulling gegeven aan een informele, groene woonstraat. Het parkeren voor de nieuwe woningen wordt in twee koffers geconcentreerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor groen. Hoge en lage hagen, bodembedekkers en heesters zorgen samen met bloesembomen voor een afwisselend, groen beeld.

 

De Leendert Butterstraat is de laatste straat van de wijk, aan de kant van de Kralingse Zoom wordt geen toegang voor gemotoriseerd verkeer voorzien, met uitzondering van nood- en hulpdiensten. De parkeerplaatsen voor de betreffende woningen liggen onder de bebouwing en zijn bereikbaar via de doorsteek in het verlengde van de Klaas Kosterstraat. Dit reduceert het aantal vierkante meters verharding significant, wat de duurzaamheid en de gewenste groene uitstraling aan de Kralingse Zoom ten goede komt. Een wandelpad van asfalt, aansluitend op het pad ten oosten van de wijk, slingert rustig langs het water. Flauwe grasoevers, een plasberm met oeverplanten en diverse bomen domineren hier het beeld. Vanuit de gehele Kralingse Zoom is er straks een groen filter aanwezig, met doorzichten door en tussen de bomen door op de achterliggende bebouwing.

 

 
p20-2-02.jpg